HomeSplošni pogoji

Splošni pogoji

Splošni pogoji
Dobrodošli v podjetju Dobra Sluzba d.o.o.!

Ti pogoji opisujejo pravila in predpise za uporabo spletnega mesta Dobra Sluzba, ki se nahaja na naslovu http://skupina-db.com/.

Z dostopom do tega spletnega mesta domnevamo, da se strinjate s temi pogoji in določili. Če se ne strinjate z vsemi pogoji in določili, navedenimi na tej strani, ne uporabljajte storitve Dobra Sluzba d.o.o.

Piškotki :
Spletno mesto uporablja piškotke, da vam pomaga prilagoditi spletno izkušnjo. Z dostopom do portala Dobra Sluzba d.o.o. se strinjate z uporabo zahtevanih piškotkov.

Piškotek je besedilna datoteka, ki jo strežnik spletne strani namesti na vaš trdi disk. Piškotkov ni mogoče uporabiti za zagon programov ali prenos virusov na vaš računalnik. Piškotki so edinstveno dodeljeni vam in jih lahko prebere samo spletni strežnik v domeni, ki vam je izdal piškotek.

Piškotke lahko uporabljamo za zbiranje, shranjevanje in sledenje informacij v statistične ali trženjske namene za delovanje našega spletnega mesta. Lahko sprejmete ali zavrnete neobvezne piškotke. Obstajajo nekateri obvezni piškotki, ki so potrebni za delovanje našega spletnega mesta. Za te piškotke ni potrebna vaša privolitev, saj vedno delujejo. Upoštevajte, da s sprejetjem obveznih piškotkov sprejemate tudi piškotke tretjih oseb, ki se lahko uporabljajo prek storitev, ki jih zagotavljajo tretje osebe, če te storitve uporabljate na našem spletnem mestu, na primer okno za prikaz videoposnetkov, ki ga zagotavljajo tretje osebe in je vključeno v naše spletno mesto.

Licenca:
Če ni navedeno drugače, so Dobra Sluzba in/ali njeni izdajatelji licenc lastniki pravic intelektualne lastnine za vse gradivo na portalu Dobra Sluzba d.o.o. Vse pravice intelektualne lastnine so pridržane. Dostopate lahko do njih iz podjetja Dobra Sluzba d.o.o. za svojo osebno uporabo ob upoštevanju omejitev, določenih v teh pogojih.

Ne smete:

Kopiranje ali ponovna objava gradiva podjetja Dobra Sluzba d.o.o.
Prodaja, najem ali podlicenciranje gradiva podjetja Dobra Sluzba d.o.o.
razmnoževanja, podvajanja ali kopiranja gradiva podjetja Dobra Sluzba d.o.o.
Preoblikovanje vsebine podjetja Dobra Sluzba d.o.o.
Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa.

Del tega spletnega mesta ponuja uporabnikom možnost objave in izmenjave mnenj ter informacij na določenih področjih spletnega mesta. Dobra Sluzba ne preverja, ureja, objavlja ali pregleduje komentarjev, preden se pojavijo na spletnem mestu. Komentarji ne odražajo stališč in mnenj družbe Dobra Sluzba, njenih zastopnikov in/ali podružnic. Komentarji izražajo stališča in mnenja osebe, ki jih je objavila. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, Dobra Sluzba ni odgovorna za komentarje ali za kakršno koli odgovornost, škodo ali stroške, povzročene in/ali nastale zaradi uporabe in/ali objave in/ali pojavljanja komentarjev na tem spletnem mestu.

Dobra Sluzba si pridržuje pravico, da spremlja vse komentarje in odstrani vse komentarje, ki bi se lahko šteli za neprimerne, žaljive ali kršijo te pogoje.

Zagotavljate in izjavljate, da:

Imate pravico do objave komentarjev na našem spletnem mestu ter vsa potrebna dovoljenja in soglasja za to;
Komentarji ne kršijo nobene pravice intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, patenti ali blagovnimi znamkami katere koli tretje osebe;
Komentarji ne vsebujejo žaljivega, obrekovalnega, žaljivega, nespodobnega ali kako drugače nezakonitega gradiva, ki predstavlja poseg v zasebnost.
Komentarji se ne bodo uporabljali za nagovarjanje ali promocijo poslov ali običajev ali za prikazovanje komercialnih ali nezakonitih dejavnosti.
Dobri Sluzbi podeljujete neizključno licenco za uporabo, razmnoževanje, urejanje in pooblaščanje drugih za uporabo, razmnoževanje in urejanje vseh vaših komentarjev v kateri koli obliki, formatu ali mediju.

Hiperpovezave na našo vsebino:
Naslednje organizacije lahko brez predhodnega pisnega dovoljenja vzpostavijo povezavo do našega spletnega mesta:

vladne agencije;
Iskalniki;
Novičarske organizacije;
Distributerji spletnih imenikov lahko vzpostavijo povezavo do našega spletnega mesta na enak način kot do spletnih mest drugih podjetij, ki kotirajo na borzi, in
akreditirana podjetja v celotnem sistemu, razen neprofitnih organizacij, ki se ukvarjajo s pridobivanjem sredstev, dobrodelnih nakupovalnih centrov in dobrodelnih skupin za zbiranje sredstev, ki ne smejo imeti hiperpovezave na naše spletno mesto.
Te organizacije se lahko povežejo z našo domačo stranjo, publikacijami ali drugimi informacijami na spletnem mestu, če povezava: (a) ni zavajajoča na noben način; (b) ne pomeni lažnega namigovanja na sponzorstvo, odobritev ali potrditev stranke, ki se povezuje, ter njenih izdelkov in/ali storitev; in (c) je v okviru spletnega mesta stranke, ki se povezuje.

Upoštevamo in odobravamo lahko druge zahtevke za povezavo, ki jih predložijo naslednje vrste organizacij

viri informacij, ki so splošno znani potrošnikom in/ali podjetjem;
spletna mesta skupnosti dot.com;
združenja ali druge skupine, ki zastopajo dobrodelne organizacije;
spletni imenik distributerjev
Internetni portali;
računovodska, pravna in svetovalna podjetja ter
izobraževalne ustanove in strokovna združenja.
Odobrili bomo prošnje teh organizacij za povezavo, če bomo presodili, da: (a) povezava ne bo negativno vplivala na nas ali naša akreditirana podjetja; (b) organizacija pri nas nima negativnih izkušenj; (c) korist, ki nam jo prinaša vidnost hiperpovezave, odtehta odsotnost Dobra Sluzba; in (d) povezava je v okviru splošnih informacij o virih.

Te organizacije se lahko povežejo z našo domačo stranjo, če povezava: (a) ni na noben način zavajajoča; (b) ne pomeni lažnega namigovanja na sponzorstvo, odobritev ali potrditev stranke, ki se povezuje, in njenih izdelkov ali storitev; in (c) je v okviru spletnega mesta stranke, ki se povezuje.

Če ste ena od organizacij, navedenih v odstavku 2 zgoraj, in želite vzpostaviti povezavo z našim spletnim mestom, nas morate o tem obvestiti tako, da pošljete elektronsko sporočilo na naslov Dobra Sluzba. Navedite svoje ime, ime organizacije, kontaktne podatke in URL svojega spletnega mesta, seznam vseh URL-jev, s katerih nameravate vzpostaviti povezavo do našega spletnega mesta, ter seznam URL-jev na našem spletnem mestu, na katere želite vzpostaviti povezavo. Na odgovor lahko čakate 2-3 tedne.

Odobrene organizacije lahko vzpostavijo hiperpovezavo do našega spletnega mesta na naslednje načine:

z uporabo imena našega podjetja ali
z uporabo enotnega iskalnika virov, na katerega je povezava vzpostavljena, ali
z uporabo katerega koli drugega opisa našega povezanega spletnega mesta, ki je smiseln v kontekstu in obliki vsebine spletnega mesta povezujoče stranke.
Brez licenčne pogodbe za blagovno znamko ni dovoljena uporaba logotipa Dobra Sluzba ali drugih umetniških del za povezovanje.

Odgovornost za vsebino:
Za vsebino, ki je prikazana na vašem spletnem mestu, nismo odgovorni. Strinjate se, da nam boste povrnili škodo in nas branili pred vsemi zahtevki, ki bodo vloženi na vašem spletnem mestu. Nobena povezava se ne sme pojaviti na spletnem mestu, ki bi ga lahko razumeli kot žaljivo, nespodobno ali kaznivo ali ki krši, drugače krši ali zagovarja kršitev ali drugo kršitev pravic katere koli tretje osebe.

Pridržanje pravic:
Pridržujemo si pravico, da od vas zahtevamo, da odstranite vse povezave ali določeno povezavo do našega spletnega mesta. Strinjate se, da boste na zahtevo takoj odstranili vse povezave do našega spletnega mesta. Prav tako si pridržujemo pravico, da kadar koli spremenimo te pogoje in politiko povezovanja. S stalnim povezovanjem na naše spletno mesto se strinjate, da vas zavezujejo in upoštevajo ti pogoji povezovanja.

Odstranitev povezav z našega spletnega mesta:
Če na našem spletnem mestu najdete povezavo, ki je iz kakršnega koli razloga žaljiva, nas lahko kadar koli kontaktirate in obvestite. Prošnje za odstranitev povezav bomo preučili, vendar tega nismo dolžni storiti ali vam neposredno odgovoriti.

Za točnost informacij na tem spletnem mestu ne jamčimo. Ne jamčimo za njegovo popolnost ali točnost, prav tako ne zagotavljamo, da bo spletno mesto še naprej na voljo ali da bo gradivo na spletnem mestu posodobljeno.

Odpoved odgovornosti:
V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, izključujemo vse izjave, jamstva in pogoje v zvezi z našim spletnim mestom in uporabo tega spletnega mesta. Nobena določba te izjave o omejitvi odgovornosti ne sme :

omejiti ali izključiti našo ali vašo odgovornost za smrt ali telesno poškodbo;
omejiti ali izključiti naše ali vaše odgovornosti za goljufijo ali goljufivo zavajanje;
omejevanje naše ali vaše odgovornosti na način, ki ga veljavna zakonodaja ne dovoljuje; ali
izključitev naših ali vaših obveznosti, ki jih po veljavni zakonodaji ni mogoče izključiti.
Omejitve in prepovedi odgovornosti, določene v tem razdelku in drugje v tem obvestilu o omejitvi odgovornosti: (a) veljajo v skladu s prejšnjim odstavkom; in (b) urejajo vse obveznosti, ki izhajajo iz tega obvestila o omejitvi odgovornosti, vključno s pogodbenimi in odškodninskimi obveznostmi ter obveznostmi zaradi kršitve zakonskih obveznosti.

Dokler so spletno mesto ter informacije in storitve na njem na voljo brezplačno, nismo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo.